Natsu Basho 2015
Makuuchi Jun-Yûshô
Kaiomitsuki

Haru Basho 2015
Most Challenging Player
4ème : Kaiowaka

Hatsu Basho 2015
Bench Sumo Ichimon Champion
(#12)
Makuuchi Yusho
Toonoryu
Juryo Technic Prize
Terarno
Juryo Fighting Spirit Prize
Terarno
Juryo Yaocho Bum Award
Fuseigou
Most Challenging Player
Vainqueur : Toonoryu
Most Challenging Player
5ème : Terarno
Kintamayama Challenge Cup
Vainqueur : Kaiowaka

Kyûshû Basho 2014
Makuuchi Yusho
Chimatayama
Juryo Yusho
Terarno
Makuuchi Yaocho Bum Award
Konosato
Juryo Yaocho Bum Award
Kasamatsuri
Juryo No Cigar Prize
Zichi
Kintamayama Challenge Cup
½ finale : Chimatayama

Aki Basho 2014
Makuuchi Jun-Yusho
Chimatayama
Makuuchi Jun-Yusho
Konosato
Juryo Jun-Yusho
Toonoryu
Zentoryu's Quality Award
Toonoryu
Makuuchi Fighting Spirit Prize
Gibuten
Juryo Yaocho Bum Award
Fuseigou
Juryo No Cigar Prize
Zichi
Gochisozan Oyakata Prize
Zichi

Nagoya Basho 2014
Bench Sumo Ichimon Champion
(#11)
Juryo Jun-Yusho
Toonoryu
Juryo Jun-Yusho
Zichi
Makushita Jun-Yusho
Kasamatsuri
Juryo Fighting Spirit Prize
Chimatayama
Kintamayama Challenge Cup
Vainqueur : Kaiomitsuki
Kintamayama Challenge Cup
Finaliste : Chimatayama
Most Challenging Player
3ème : Chimatayama
Most Challenging Player
4ème : Kaiomitsuki

Natsu Basho 2014
Makushita Yusho
Kasamatsuri
Makuuchi Fighting Spirit Prize
Damimonay
Makuuchi Outstanding Performance
Kaiowaka
Most Challenging Player
3ème : Damimonay

Haru Basho 2014
Juryo Yoacho Bum Award
Zichi
Makushita No Cigar Prize
Kasamatsuri
Prix Kofuji
Kaiomitsuki

Hatsu Basho 2014
Makuuchi Jun-Yusho
Konosato
Prix Kofuji
Konosato

Kyûshû Basho 2013
Makuuchi No Cigar Prize
Kaiomitsuki
Most Challenging Player
4ème : Kaiomitsuki
Prix Kofuji
Kaiomitsuki

Aki Basho 2013
Makuuchi Jun-Yusho
Fatakiyama
Makushita Jun-Yusho
Furanohana
Makushita Jun-Yusho
Kasamatsuri
Makuuchi Technic Prize
Kaiomitsuki
Makushita Fighting Spirit Prize
Kasamatsuri
Gochisozan Oyakata Prize
Kaiomitsuki
Nekonishiki Nakabi Prize
Furanohana
Nekonishiki Nakabi Zannen-Shô
Harumataikai
Kintamayama Challenge Cup
½ finaliste : Kasamatsuri
Kintamayama Challenge Cup
½ finaliste : Kaiomitsuki
Most Challenging Player
2ème : Kaiomitsuki
Prix Kofuji
Kaiomitsuki

Nagoya Basho 2013
Kintamayama Challenge Cup
Finaliste : Konosato
Jûryô Yaocho Bum Award
Terarno
Prix Kofuji
Damimonay

Natsu Basho 2013
Makushita Yûshô
Marimo
Makushita Fighting Spirit Prize
Marimo
Jûryô Yaocho Bum Award
Kotononami
Prix Kofuji
Marimo

Haru Basho 2013
Makushita Yûshô
Zichi
Sandanme Jun-Yûshô
Fuheika
Outstanding Performance
Kaiomitsuki
Zentoryu's Quality Award
Kaiomitsuki
Nekonishiki Nakabi Prize
Zichi
Makushita Technic Prize
Zichi
Jûryô Yaocho Bum Award
Fuseigou
Makushita Yaocho Bum Award
Marimo
Kintamayama Challenge Cup
½ finale : Zichi
Most Challenging Player
Vainqueur : Zichi
Most Challenging Player
4e : Konosato
Prix Kofuji
Zichi

Hatsu Basho 2013
Makuuchi Jun-Yûshô
Kaiowaka
Makushita Jun-Yûshô
Harumataikai
Kintamayama Challenge Cup
½ finale : Kaiomitsuki
Makuuchi No Cigar Prize
Damimonay
Nekonishiki Nakabi Zannen-Shô
Fuheika
Most Challenging Player
3e : Kaiowaka
Most Challenging Player
5e : Terarno
Prix Kofuji
Kaiowaka

Kyushu Basho 2012
Sandanme Yûshô
Fuheika
Sandanme Jun-Yûshô
Furanohana
Outstanding Performance
Kaiomitsuki
Zentoryu's Quality Award
Kaiomitsuki
Makushita Fighting Spirit Prize
Terarno
Makushita Technic Prize
Terarno
Sandanme Technic Prize
Fuheika
Most Challenging Player
3e : Terarno
Prix Kofuji
Fuheika

Aki Basho 2012
Makuuchi Yûshô
Fatakiyama
Sandanme Yûshô
Fuheika
Makuuchi Fighting Spirit Prize
Konosato
Jûryô No Cigar Prize
Fuseigou
Kintamayama Challenge Cup
Vainqueur : Fuseigou
Prix Kofuji
Fatakiyama

Nagoya Basho 2012
Jûryô Yûshô
Konosato
Makuuchi Jun-Yûshô
Kaiomitsuki
Jûryô Jun-Yûshô
Fatakiyama
Sandanme Jun-Yûshô
Clemoshoryu
Sandanme Jun-Yûshô
Furanohana
Makuuchi Technic Prize
Kaiomitsuki
Kintamayama Challenge Cup
Kotononami
Kintamayama Challenge Cup
½ finale : Damimonay
Most Challenging Player
Vainqueur : Kaiomitsuki
Prix Kofuji
Kaiomitsuki

Natsu Basho 2012
Makushita Jun-Yûshô
Harumataikai
Jûryô Yaocho Bum Award
Toonoryu
Makuuchi No Cigar Prize
Damimonay
Most Challenging Player
3e : Gibuten
Prix Kofuji
Toonoryu

Haru Basho 2012
Makushita Jun-Yûshô
Fuseigou
Makuuchi Yaocho Bum Award
Toonoryu
Kintamayama Challenge Cup
½ finale : Mysko
Prix Kofuji
Fatakiyama

Hatsu Basho 2012
Makushita Jun-Yûshô
Fuseigou
Sandanme Jun-Yûshô
Clemoshoryu
Zentoryu 's Quality Award
Kotononami
Makuuchi No Cigar Prize
Toonoryu
Prix Kofuji
Clemoshoryu

Kyûshû Basho 2011
Makuuchi Jun-Yûshô
Mysko
Jûryô Jun-Yûshô
Toonoryu
Jûryô Technic Prize
Kasamatsuri
Sandanme No Cigar Prize
Clemoshoryu
Makuuchi No Cigar Prize
Kotononami
Zentoryu's Quality Award
Toonoryu
Prix de l'Ichimon
Toonoryu

Aki Basho 2011
Jûryô Yûshô
Gibuten
Makushita Yûshô
Zichi
Makuuchi Jun-Yûshô
Damimonay
Makuuchi Fighting Spirit Prize
Kaiowaka
Makuuchi No Cigar Prize
Toonoryu
Jûryô No Cigar Prize
Fatakiyama
Gochisozan Oyakata Prize
Gibuten
Zentoryu's Quality Award
Damimonay
Outstanding Performance
Damimonay
Kintamayama Challenge Cup
½ finale : Damimonay
Most Challenging Player
4e : Terarno
Prix de l'Ichimon
Damimonay

Nagoya Basho 2011
Jonidan Yûshô
Harumataikai
Jûryô Jun-Yûshô
Toonoryu
Makushita Jun-Yûshô
Fatakiyama
Makuuchi Fighting Spirit Prize
Kotononami
Makushita Fighting Spirit Prize
Zichi
Jonidan Fighting Spirit Prize
Harumataikai
Jonidan Technic Prize
Harumataikai
Makushita Yaocho Bum Award
Zichi
Kintamayama Challenge Cup
Finaliste : Toonoryu
Most Challenging Player
4e : Mysko
Prix de l'Ichimon
Harumataikai

Hatsu Basho 2011
Makushita Jun-Yûshô
Gibuten
Makuuchi Fighting Spirit Prize
Chimatayama
Makuuchi Technic Prize
Damimonay
Kintamayama Challenge Cup
½ finale : Chimatayama
Prix de l'Ichimon
Gibuten

Kyûshû Basho 2010
Makuuchi Jun-Yûshô
Chimatayama
Jûryô Jun-Yûshô
Kotononami
Makushita Jun-Yûshô
Fuseigou
Makushita Jun-Yûshô
Kasamatsuri
Zentoryu's Quality Award
Kotononami
Jûryô Yaocho Bum Award
Kotononami
Sandanme Yaocho Bum Award
Imumaru
Jonidan Yaocho Bum Award
Fuheika
Makuuchi No Cigar Prize
Kaiomitsuki
Kintamayama Challenge Cup
Vainqueur : Zichi
Prix de l'Ichimon
Kotononami

Aki Basho 2010
Makuuchi Jun-Yûshô
Konosato
Jûryô Jun-Yûshô
Toonoryu
Makuuchi Fighting Spirit Prize
Konosato
Jûryô Fighting Spirit Prize
Terarno
Jûryô Technic Prize
Terarno
Makushita No Cigar Prize
Fuseigou
Gochisozan Oyakata Prize
Terarno
Most Challenging Player
4e : Konosato
Prix de l'Ichimon
Konosato

Nagoya Basho 2010
Makuuchi Yûshô
Kaiomitsuki
Makuuchi Fighting Spirit Prize
Damimonay
Jûryô Technic Prize
Toonoryu
Makushita No Cigar Prize
Frenchuzan
Kintamayama Challenge Cup
Vainqueur : Kaiomitsuki
Prix de l'Ichimon
Kaiomitsuki

Natsu Basho 2010
Jonidan Yûshô
Fuheika
Jûryô Jun-Yûshô
Terarno
Sandanme Jun-Yûshô
Liclic
Makuuchi Technic Prize
Kaiowaka
Makuuchi Fighting Spirit Prize
Kaiowaka
Jûryô Yaocho Bum Award
Kotononami
Jonidan Yaocho Bum Award
Fuheika
Makuuchi No Cigar Prize
Konosato
Makushita No Cigar Prize
Fuseigou
Kintamayama Challenge Cup
Vainqueur : Damimonay
Kintamayama Challenge Cup
½ finaliste : Liclic
Most Challenging Player
4e : Kaiowaka
Prix de l'Ichimon
Kaiowaka

Haru Basho 2010
Sandanme Yûshô
Marimo
Makushita Jun-Yûshô
Toonoryu
Nekonishiki Nakabi Prize
Fuseigou
Prix de l'Ichimon
Marimo

Hatsu Basho 2010
Jûryô Yûshô
Chimatayama
Sandanme Yaocho Bum Award
Dokononada
Zentoryu's Quality Award
Chimatayama
Gochisozan Oyakata Prize
Fuheika
Nekonishiki Nakabi Prize
Marimo
Kintamayama Challenge Cup
½ finaliste : Frenchuzan
Most Challenging Player
4e : Terarno
Prix de l'Ichimon
Chimatayama

Kyûshû Basho 2009
Makushita Yûshô
Toonoryu
Makuuchi Jun-Yûshô
Charliki
Jonidan Jun-Yûshô
Liclic
Makushita Technic Prize
Toonoryu
Jûryô Fighting Spirit Prize
Kasamatsuri
Makushita Fighting Spirit Prize
Toonoryu
Kintamayama Challenge Cup
Finaliste : Konosato
Kintamayama Challenge Cup
½ finaliste : Fatakiyama
Most Challenging Player
4e : Toonoryu
Most Challenging Player
2e : Damimonay
Prix de l'Ichimon
Toonoryu

Aki Basho 2009
Makushita Yûshô
Fuseigou
Makuuchi Jun-Yûshô
Charliki
Jûryô Jun-Yûshô
Frenchuzan
Jûryô Yaocho Bum
Fatakiyama
Kintamayama Challenge Cup
Finaliste : Charliki
Kintamayama Challenge Cup
½ finaliste : Chimatayama
Most Challenging Player
5e : Kotononami
Prix de l'Ichimon
Charliki

Nagoya Basho 2009
Makuuchi Yûshô
Kotononami
Makushita Yûshô
Kasamatsuri
Technique Prize
Toonoryu
Outstanding Performance
Kaiowaka
Makuuchi Yaocho Bum Award
Damimonay
Makushita Yaocho Bum Award
Vincentohana
Sandanme Yaocho Bum Award
Marimo
Jûryô No Cigar Price
Frenchuzan
Most Challenging Player
2e : Kaiomitsuki
Prix de l'Ichimon
Kotononami

Natsu Basho 2009
Makuuchi Yûshô
Charliki
Jûryô Yûshô
Mysko
Zentoryu's Quality Award
Charliki
Zentoryu's Quality Award
Mysko
Jonidan Technic Price
Liclic
Makuuchi Yaocho Bum Award
Kaiomitsuki
Makuuchi No Cigar Price
Konosato
Most Challenging Player
3ème : Charliki
Prix de l'Ichimon
Charliki

Haru Basho 2009
Sandanme Jun-Yûshô
Chimatayama
Sandanme No-Cigar Price
Marimo
Kintamayama Challenge Cup
½ finaliste : Kotononami
Prix de l'Ichimon
Chimatayama

Hatsu Basho 2009
Bench Sumo Ichimon Champion
(#10)
Jûryô Yûshô
Frenchuzan
Makushita Yûshô
Fuseigou
Jûryô Jun-Yûshô
Mysko
Jûryô Quality Award
Frenchuzan
Jûryô Technic Prize
Mysko
Makushita Technic Prize
Terarno
Jonidan Yaocho Bum Award
Liclic
Makushita Yaocho Bum Award
Chimatayama
Makushita No Cigar Price
Marimo
Most Challenging Player
2ème : Frenchuzan
Most Challenging Player
4ème : Mysko
Prix de l'Ichimon
Frenchuzan

Kyûshû Basho 2008
Makushita Yoacho Bum Award
Chimatayama
Prix de l'Ichimon
Kotononami

Aki Basho 2008
Makushita Fighting Spirit Prize
Zichi
Makuuchi Yoacho Bum Award
Kaiowaka
Jûryô Yoacho Bum Award
Furanohana
Nekonishiki Nakabi Zenshô-Shô
Vincentohana
Prix de l'Ichimon
Frenchuzan

Nagoya Basho 2008
Bench Sumo Ichimon Champion
(#9)
Makuuchi Yûshô
Konosato
Jûryô Yûshô
Fatakiyama
Makushita Jun-Yûshô
Mysko
Makushita Technic Prize
Mysko
Makushita Fighting Spirit Prize
Mysko
Makuuchi Fighting Spirit Prize
Konosato
Makushita Yoacho Bum Award
Furanohana
Kintamayama Challenge Cup
Mysko
Most Challenging Player
Premier : Mysko
Prix de l'Ichimon
Mysko

Natsu Basho 2008
Bench Sumo Ichimon Champion
(#8)
Jûryô Yûshô
Kaiowaka
Makushita Yûshô
Fatakiyama
Makuuchi Fighting Spirit Prize
Kotononami
Makushita No Cigar Price
Fuseigou
Sandanme No Cigar Price
Imumaru
Jonidan No Cigar Price
Dokononada
Kintamayama Challenge Cup
Finaliste : Kasamatsuri
Kintamayama Challenge Cup
½ Finale : Terarno
Most Challenging Player
Troisième : Terarno
Prix de l'Ichimon
Fatakiyama

Haru Basho 2008
Sandanme Yûshô
Marimo
Sandanme Jun-Yûshô
Zichi
Makuuchi Technic Prize
Konosato
Sandanme Technic Prize
Marimo
Jonidan Technic Prize
Chimatayama
Jonidan Fighting Spirit Prize
Chimatayama
Jûryô Yaocho Bum Award
Damimonay
Kintamayama Challenge Cup
Demi-Finale : Kitano
Most Challenging Player
Troisième : Konosato
Prix de l'Ichimon
Marimo

Hatsu Basho 2008
Makuuchi Yûshô
Charliki
Makushita Technique Prize
Toonoryu
Sandanme Yaocho Bum Award
Imumaru
Kintamayama Challenge Cup
Demi-Finale : Konosato
Prix de l'Ichimon
Charliki

Kyûshû Basho 2007
Sandanme Fighting Spirit Prize
Chimatayama
Gochiozosan Oyakata Prize
Clemoshoryu
Makushita Yaocho Bum Award
Clemoshoryu
Kintamayama Challenge Cup
Demi-Finale : Mysko
Most Challenging Player
Cinquième : Chimatayama
Prix de l'Ichimon
Chimatayama

Aki Basho 2007
Bench Sumo Ichimon Champion
(#7)
Makushita Yûshô
Fatakiyama
Sandanme Yûshô
Fuseigou
Makushita Jun-Yûshô
Chicconofuji
Jûryô Fighting Spirit Prize
Kaiowaka
Jûryô Yoacho Bum Award
Kaiowaka
Makushita Yoacho Bum Award
Kitano
Most Challenging Player
Troisième : Toonoryu
Prix de l'Ichimon
Fatakiyama

Nagoya Basho 2007
Sandanme Yûshô
Fatakiyama
Jûryô Jun-Yûshô
Damimonay
Jûryô Technique Prize
Damimonay
Makushita Technique Prize
Toonoryu
Jûryô Fighting Spirit Prize
Damimonay
Makushita Fighting Spirit Prize
Toonoryu
Jûryô Yoacho Bum Award
Iwanoshima
Sandanme No Cigar Prize
Kiemuha
Most Challenging Player
Cinquième : Damimonay
Prix de l'Ichimon
Damimonay

Natsu Basho 2007
Bench Sumo Ichimon Champion
(#6)
Makushita Yûshô
Clemoshoryu
Jonidan Yûshô
Imumaru
Sandanme Jun-Yûshô
Toonoryu
Nekonishi Nakabi Prize
Konosato
Prix de l'Ichimon
Clemoshoryu

Haru Basho 2007
Jûryô Yûshô
Vincentohana
Jonidan Yûshô
Abudisake
Makushita Jun-Yûshô
Clemoshoryu
Jûryô Technique Prize
Vincentohana
Makushita Technique Prize
Iwanoshima
Jonidan Technique Prize
Abudisake
Jonidan Fighting Spirit Prize
Abudisake
Most Challenging Player
Deuxième : Vincentohana
Most Challenging Player
Troisième : Charliki
Kintamayama Challenge Cup
Finaliste : Kiemuha
Kintamayama Challenge Cup
Demi-Finale : Mushi
Prix de l'Ichimon
Vincentohana

Hatsu Basho 2007
Bench Sumo Ichimon Champion
(#5)
Makushita Jun-Yûshô
Kotononami
Outstanding Performance
Konosato
Makuuchi Technique Prize
Konosato
Makushita Technique Prize
Kotononami
Makushita Fighting Spirit Prize
Chicconofuji
Makushita Yoacho Bum Award
Vincentohana
Most Challenging Player
Vainqueur : Kotononami
Most Challenging Player
Troisième : Marimo
Most Challenging Player
Quatrième : Konosato
Kintamayama Challenge Cup
Vainqueur : Kotononami
Prix de l'Ichimon
Kotononami

Kyûshû Basho 2006
Makuuchi Yûshô
Charliki
Jonidan Yûshô
Fuseigou
Makushita Jun-Yûshô
Terarno
Makushita Jun-Yûshô
Frenchuzan
Makushita Technique Prize
Kaiowaka
Jonidan Technique Prize
Fuseigou
Makushita No Cigar Prize
Kotononami
Jonidan No Cigar Prize
Marimo
Nekonishi Nakabi Zenshô-shô
Vincentohana
Most Challenging Player
Vainqueur : Fuseigou
Kintamayama Challenge Cup
Demi-finale : Kitano
Prix de l'Ichimon
Fuseigou

Aki Basho 2006
Makuuchi Yûshô
Charliki
Makushita Jun-Yûshô
Vincentohana
Makushita Jun-Yûshô
Damimonay
Makuuchi Technique Prize
Charliki
Makushita Technique Prize
Damimonay
Jûryô Yoacho Bum Award
Kasamatsuri
Makushita Yoacho Bum Award
Sakana
Makushita No Cigar Price
Kaiowaka
Sandanme No Cigar Price
Kiemuha
Jonidan No Cigar Price
Imumaru
Most Challenging Player
Vainqueur : Charliki
Prix de l'Ichimon
Charliki

Nagoya Basho 2006
Bench Sumo Ichimon Champion
(#4)
Jûryô Yûshô
Azumaryu
Makushita Jûryô
Mikaazuma
Makushita Jun-Yûshô
Iwanoshima
Sandanme Jun-Yûshô
Kamibaka
Jonidan Jun-Yûshô
Fatakiyama
Oustanding Performance
Konosato
Zentoryu's BS Quality Award
Azumaryu
Jûryô Technique Prize
Azumaryu
Makushita Technique Prize
Kitano
Jonidan Technique Prize
Fatakiyama
Makushita Fighting Spirit Prize
Kitano
Jonidan Fighting Spirit Prize
Fatakiyama
Jûryô No Cigar Price
Frenchuzan
Most Challenging Player
Vainqueur : Azumaryu
Most Challenging Player
Troisième : Kitano
Prix de l'Ichimon
Azumaryu

Natsu Basho 2006
Makushita Yûshô
Frenchuzan
Sandanme Yûshô
Celeborn
Makuuchi Jun-Yûshô
Konosato
Sandanme Technic Prize
Celeborn
Sandanme Fighting Spirit Prize
Celeborn
Kintamayama Challenge Cup
Vainqueur : Charliki
Jûryô Yoacho-Bum Award
Mushi
Makushita No Cigar Prize
Furanohana
Jonidan No Cigar Prize
Marimo
Nekonishiki Nakabi Zenshô-Shô
Terarno
Most Challenging Player
Vainqueur : Celeborn

Haru Basho 2006
Bench Sumo Ichimon Champion
(#3)
Sandanme Yûshô
Kotononami
Makuuchi Jun-Yûshô
Konosato
Makushita Jun-Yûshô
Clemoshoryu
Makushita Jun-Yûshô
Iwanoshima
Makuuchi Technic Prize
Konosato
Makushita Technic Prize
Kasamatsuri
Sandanme Technic Prize
Kotononami
Makushita Fighting Spirit Prize
Frenchuzan
Jûryô Yoacho Bum Award
Mishu
Sandanme No Cigar Prize
Toonoryu
Most Challenging Player
Vainqueur : Kotononami
Most Challenging Player
Deuxième : Vincentohana
Most Challenging Player
Troisième : Iwanoshima

Hatsu Basho 2006
Jûryô Jun-Yûshô
Mishu
Makushita Jun-Yûshô
Kaiowaka
Sandanme Jun-Yûshô
Kaiomitsuki
Sandanme Jun-Yûshô
Kotononami
Sandanme Jun-Yûshô
Sakana
Sandanme Technic Prize
Kaiomitsuki
Sandanme Yaocho Bum Award
Terarno

Kyûshû Basho 2005
Sandanme Yûshô
Kaiomitsuki
Jonidan Jun-Yûshô
Toonoryu
Jonidan Jun-Yûshô
Kureman
Sandanme Technic Prize
Empiryu
Jonidan Technic Prize
Toonoryu
Jonidan Fighting Spirit Prize
Kureman
Jûryô Yoacho Bum Award
Azumaryu
Sandanme Yoacho Bum Award
Haakainu

Aki Basho 2005
Bench Sumo Ichimon Champion
(#2)
Jûryô Yûshô
Konosato
Jûryô Jun-Yûshô
Charliki
Sandanme Jun-Yûshô
Chicconofuji
Sandanme Jun-Yûshô
Damimonay
Jonidan Jun-Yûshô
Haakainu
Jonidan Jun-Yûshô
Terarno
Jonidan Technic Prize
Kaiomitsuki
Makushita Fighting Spirit Prize
Mushi
Sandanme Fighting Spirit Prize
Kamibaka
Sandanme Yoacho Bum Award
Damimonay
Jonidan Yoacho Bum Award
Terarno
Makushita No Cigar Prize
Frenchuzan
Makushita No Cigar Prize
Hoshifransu
Sandanme No Cigar Prize
Kiemuha
Kintamayama Challenge Cup
Finaliste : Chicconofuji

Nagoya Basho 2005
Jonidan Yûshô
Damimonay
Makushita Jun-Yûshô
Konosato
Jonidan Jun-Yûshô
Chicconofuji
Jûryô Technic Prize
Clemoshoryu
Makushita Fighting Spirit Prize
Kasamatsuri
Kintamayama Challenge Cup
Vainqueur : Damimonay

Natsu Basho 2005
Sandanme Yûshô
Iwanoshima
Jonidan Yûshô
Tajoha
Sandanme Jun-Yûshô
Frenchuzan
Sandanme Technic Prize
Iwanoshima
Jûryô Fighting Spirit Prize
Charliki
Sandanme Fighting Spirit Prize
Iwanoshima
Jonidan Fighting Spirit Prize
Tajoha
Sandanme No Cigar Prize
Celeborn
Jonidan No Cigar Prize
Chicconofuji

Haru Basho 2005
Makushita Yûshô
Mushi
Makushita Jun-Yûshô
Charliki
Sandanme Jun-Yûshô
Iwanoshima
Sandanme Yoacho Bum Award
Castorsan

Hatsu Basho 2005
Jûryô Jun-Yûshô
Furanohana
Sandanme Jun-Yûshô
Sakana
Sandanme Yoacho Bum Award
Kaiowaka
Jonidan Yoacho Bum Award
Celeborn
Jonidan No Cigar Price
Iwakosato

Kyûshû Basho 2004
Bench Sumo Ichimon Champion
(#1)
Sandanme Yûshô
Clemoshoryu
Jonidan Yûshô
Nabukaze
Jûryô Jun-Yûshô
Furanohana
Makushita Jun-Yûshô
Mishu
Makushita Jun-Yûshô
Mushi
Makushita Technic Prize
Charliki
Sandanme Technic Prize
Kaiowaka
Jonidan Technic Prize
Nabukaze
Makushita Fighting Spirit Prize
Mushi
Jonidan Yaocho Bum Award
Terarno

Aki Basho 2004
Sandanme Yûshô
Mishu
Makushita Yaocho Bum Award
Hoshifransu

Nagoya Basho 2004
Sandanme Jun-Yûshô
Azumaryu
Sandanme Yaocho Bum Award
Konosato
Kintamayama Challenge Cup
Finaliste : Azumaryu

 


Info-Sumo Ichimon - depuis 2004 - contact