Sekitori
Rang le + élevé
Nouveaux
Intai
Actifs
I.C.F.
Nagoya 2015
(11è anniversaire)
11
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Terarno
Toonoryu
Kaiowaka
(S1o)
-
Gibuten
11/13
?/7
Natsu 2015
11
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Terarno
Toonoryu
Kaiowaka
(K2o)
-
Fuheika
12/15
?/7
Haru 2015
12
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Fuseigou
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Terarno
Toonoryu
Zichi
Damimonay
(S2o)
-
Fuseigou
Harumataikai
14/17
7/7
Hatsu 2015
12
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Fuseigou
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Terarno
Toonoryu
Zichi
Kaiowaka
(S2o)
-
-
15/17
(88,25%)
1/7
(12è titre)
Kyushu 2014
12
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Fuseigou
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Terarno
Toonoryu
Zichi
Kaiowaka
(S1o)
-
-
13/17
(76,5%)
5/7
Aki 2014
12
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Fuseigou
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Terarno
Toonoryu
Zichi
Kaiowaka
(S1o)
CM DaviD
-
17/17
(100%)
2/7
Nagoya 2014
(10è anniversaire)
13
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Fuseigou
Gibuten
Harumataikai
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Terarno
Toonoryu
Zichi
Kaiowaka
(K1e)
Furanohana
-
14/16
(87,5%)
1/7
(11è titre)
Natsu 2014
12
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Fuseigou
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Terarno
Toonoryu
Zichi
Kaiomitsuki
(M2o)
-
-
15/15
(100%)
5/7
Haru 2014
12
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Fuseigou
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Terarno
Toonoryu
Zichi
Kaiowaka
(K2e)
-
-
14/15
(93,3%)
4/7
(2 ich.
n'avaient
pas 10
membres)
Hatsu 2014
11
Chimatayama
Damimonay

Fatakiyama
Fuseigou
Gibuten
Kaiomitsuki

Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Terarno
Toonoryu
Kaiowaka
(K1o)
-
Furanohana
Marimo
13/17
(76,4%)
5/7
(1 ich.
n'avait
pas 10
membres)
Kyushu 2013
13
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Fuseigou
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Marimo
Terarno
Toonoryu
Kaiowaka
(M1e)
-
-
12/17
(70,6%)
2/7
(1 ich.
n'avait
pas 10
membres)
Aki 2013
13
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Fuseigou
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Marimo
Terarno
Toonoryu
Zichi
Kaiowaka
(M1e)
-
-
14/17
(82,3%)
2/7
(2 ich.
n'avaient
pas 10
membres)
Nagoya 2013
(9e anniversaire)
13
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Fuseigou
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Marimo
Terarno
Toonoryu
Zichi
Kaiowaka
(M2e)
-
-
11/17
(64,7%)
4/7
(3 ich.
n'avaient
pas 10
membres)
Natsu 2013

11
Damimonay
Fatakiyama
Fuseigou
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Terarno
Toonoryu
Zichi

Kaiomitsuki
(K1O)

-
Clemoshoryu
Mysko
15/19
(78,9%)
4/7
(2 ich.
n'avaient
pas 10
membres)
Haru 2013
11
Damimonay
Fatakiyama
Fuseigou
Gibuten
Harumataikai
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Terarno
Toonoryu
Kaiowaka
(S1o)
-
Vincentohana
16/20
(80%)
3/7
Hatsu 2013
13
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Fuseigou
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Mysko
Terarno
Toonoryu
Zichi
Kaiomitsuki
(S2e)
-
-
14/20
(70%)
4/7
Kyûshû 2012
11
Chimatayama
Damimonay

Fatakiyama

Gibuten

Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Mysko
Toonoryu
Zichi
Kaiomitsuki
(K1o)
-
-
17/20
(85%)
2/7
Aki 2012
14
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Fuseigou

Gibuten

Harumataikai

Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami

Mysko
Toonoryu
Zichi
Damimonay
(K1e)
-
-
17/20
(85%)
5/7
Nagoya 2012
(8e anniversaire)
13
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Fuseigou
Gibuten

Harumataikai

Kaiowaka
Kaiomitsuki
Konosato
Kotononami

Mysko

Toonoryu
Zichi
Damimonay
(M1e)
-
-
18/20
(90%)
2/7
Natsu 2012
14
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Fuseigou
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Mysko
Terarno
Toonoryu
Zichi
Damimonay
(K2e)
Furanohana
Frenchuzan
17/21
(80,9%)
6/7
Haru 2012
13
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Mysko
Terarno
Toonoryu
Zichi
Damimonay
(M1e)
-
-
18/20
(90%)
3/7
(1 ich.
n'avait
pas 10
membres)
Hatsu 2012
13
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Mysko
Terarno
Toonoryu
Zichi
Damimonay
(M1e)
-
-
18/20
(90%)
2/7
(1 ich.
n'avait
pas 10
membres)
Kyûshû 2011
13
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Mysko
Terarno
Toonoryu
Zichi
Damimonay
(S1o)
Clemoshoryu
Vincentohana
Furanohana
17/21
(81%)
4/7
(1 ich.
n'avait
pas 10
membres)
Aki 2011
12
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Gibuten
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri

Konosato
Kotononami
Mysko
Terarno
Toonoryu
Kaiomitsuki
(K1o)
-
-
17/19
(89,5%)
2/7
Nagoya 2011
(7e anniversaire)
7
Chimatayama

Damimonay
Kaiomitsuki

Kaiowaka

Konosato

Kotononami

Mysko
Konosato
(K1e)
-
-
12/19
(63,16%)
2/7
(4 ich.
n'avaient
pas 10
membres)
Hatsu 2011
11
Chimatayama
Damimonay
Fuseigou
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Mysko
Terarno
Toonoryu
Konosato
(K1e)
Harumataikai
Gibuten
Imumaru
19/20
(95%)
3/8
(2 ich.
n'avaient
pas 10
membres)
Kyûshû 2010
10
Charliki
Chimatayama
Damimonay
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Mysko
Terarno
Toonoryu
Charliki
(Yokozuna)
-
Charliki
(Yokozuna)
18/19
(94,74%)
2/8
(2 ich.
n'avaient
pas 10
membres)
Aki 2010
11
Charliki
Chimatayama
Damimonay

Fatakiyama

Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami

Mysko
Terarno
Toonoryu
Charliki
(Yokozuna)
-
Liclic
(Sd2e)
17/20
(85%)
4/8
(2 ich.
n'avaient
pas 10
membres)
Nagoya 2010
(6e anniversaire)
12
Charliki
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Furanohana
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Mysko
Terarno
Toonoryu
Charliki
(Yokozuna)
-
-
10/20
(50%)
3/8
(4 ich.
n'avaient
pas 10
membres)
Natsu 2010
12
Charliki
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Furanohana
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Mysko
Terarno
Toonoryu
Charliki
(Yokozuna)
-
-
16/20
(80%)
2/8
Haru 2010
13
Charliki
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Frenchuzan
Furanohana
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Mysko
Terarno
Zichi
Charliki
(Yokozuna)
-
Dokononada
(Sd10e)
Vincentohana
(Jd3o)
Kitano
(Jd5e)

Clemoshoryu
(Jd11o)

Chicconofuji
(banzuke-gai)
19/25
(76%)
6/8
Hatsu 2010
13
Charliki
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Frenchuzan
Furanohana
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Mysko
Terarno
Charliki
(Yokozuna)
-
-
19/25
(76%)
2/8
( 3 ich.
n'avaient
pas 10
membres)
Kyûshû 2009
13
Charliki

Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Frenchuzan
Furanohana
Fuseigou
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Mysko
Charliki
(O1e)
-
-
16/25
(64%)
2/8
Aki 2009
12
Charliki
Chimatayama
Damimonay
Fatakiyama
Frenchuzan
Furanohana
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Mysko
Charliki
(O1e)
Fuheika
-
19/25
(76%)
2/8
Nagoya 2009
(5e anniversaire)
11
Charliki
Damimonay
Fatakiyama
Frenchuzan
Furanohana
Fuseigou
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Mysko
Charliki
(O1e)
-
-
22/24
(91,66%)
4/8
Natsu 2009
11
Charliki
Damimonay
Fatakiyama
Frenchuzan
Furanohana
Fuseigou
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Mysko
Charliki
(O2e)
-
-
20/24
(83,33%)
3/8
Haru 2009
12
Charliki
Damimonay
Fatakiyama
Frenchuzan
Furanohana
Fuseigou
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Mysko
Toonoryu
Charliki
(O1o)
-
Abudisake
(banzuke-gai)
Argof
(banzuke-gai)
Shikorée
(banzuke-gai)
19/27
(70,37%)
7/8
Hatsu 2009
10
Charliki
Damimonay
Fatakiyama
Frenchuzan
Furanohana
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Mysko
Charliki
(O1e)
-
-
22/27
(81,48%)
1/8
(10e titre)
Kyûshû 2008
11
Charliki
Clemoshoryu
Damimonay
Fatakiyama
Frenchuzan
Furanohana
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Konosato
Kotononami
Vincentohana
Charliki
(O1o)
-
Sakana
(Ms13e)
Takashido
(Jd3o)
22/29
(75,86%)
6/8
Aki 2008
13
Charliki
Clemoshoryu
Damimonay
Fatakiyama
Furanohana

Kaiomitsuki

Kaiowaka

Kasamatsuri

Konosato
Kotononami
Mysko
Toonoryu

Vincentohana
Charliki
(O2e)
-
Kiemuha
(banzuke-gai)
21/30
(70%)
7/8
Nagoya 2008
(4e anniversaire)
11
Charliki
Clemoshoryu
Damimonay
Fatakiyama
Frenchuzan
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Vincentohana
Charliki
(O1e)
-
Kamibaka
(banzuke-gai)
Tajima
(banzuke-gai)
22/32
(68,75%)
1/7
(9e titre)
Natsu 2008
10
Charliki
Clemoshoryu
Damimonay
Frenchuzan
Kaiomitsuki
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Toonoryu
Charliki
(O1e)
Dokononada
Argof
-
23/32
(71,87%)
1/7
(8e titre)
Haru 2008
12
Charliki
Clemoshoryu
Damimonay
Frenchuzan
Furanohana
Iwanoshima
Kaiomitsuki
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Toonoryu
Vincentohana
Charliki
(O1e)
-
Iwanoshima
(J11o)
27/31
(87,1%)
2/7
Hatsu 2008
9
Charliki
Clemoshoryu
Damimonay
Iwanoshima
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Vincentohana
Charliki
(O1e)
-
-
29/31
(93,5%)
7/7
Kyûshû 2007
8
Charliki
Damimonay
Iwanoshima
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Vincentohana
Charliki
(O1e)
Takashido
Tajima
(ex-Tajoha)
Mushi
(Ms15e)
Empiryu
(banzuke-gai)
27/33
(81,8%)
4/7
Aki 2007
11
Charliki
Clemoshoryu
Damimonay
Iwanoshima
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Kotononami
Mushi
Terarno
Vincentohana
Charliki
(O2e)
Shikorée
-
26/31
(83,9%)
1/7
(7e titre)
Nagoya 2007
(3e anniversaire)
10
Charliki
Clemoshoryu
Damimonay
Iwanoshima
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Mushi
Terarno
Vincentohana
Konosato
(O2o)
Chimatayama
Zichi
Mikaazuma
(Sd7o)
Celeborn
(Jd2e)
24/32
(75%)
5/7
Natsu 2007
9
Charliki
Damimonay
Frenchuzan
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Mushi
Terarno
Vincentohana
Konosato
(O1e)
-
Kureman
(banzuke-gai)
23/31
(74,2%)
1/7
(6e titre)
Haru 2007
9
Charliki
Damimonay
Frenchuzan
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Mushi
Terarno
Vincentohana
Konosato
(O2e)
Abudisake
Liclic
Mysko
Mishu
(Ms24o)
25/32
(78,1%)
4/7
Hatsu 2007
9
Azumaryu
Charliki
Damimonay
Frenchuzan
Kaiowaka
Kasamatsuri
Konosato
Mushi
Sakana
Konosato
(O2e)
-
Iwakosato
(banzuke-gai)
Azumaryu
(M2o)
22/31
(71%)
1/7
(5e titre)
Kyûshû 2006

8
Azumaryu
Charliki
Kasamatsuri
Konosato
Mikaazuma
Mishu
Mushi
Vincentohana

Konosato
(O2o)
Fuseigou
Haakainu
(banzuke-gai)
22/32
(68,5%)
2/7
Aki 2006
9
Azumaryu
Charliki
Clemoshoryu
Iwanoshima
Kasamatsuri
Konosato
Mikaazuma
Mishu
Mushi
Konosato
(O1e)
-
Tagada
(Jd9e)
Tajoha
(banzuke-gai)
27/33
(81,8%)
3/7
Nagoya 2006
(2e anniversaire)
8
Azumaryu
Charliki
Clemoshoryu
Frenchuzan
Kasamatsuri
Konosato
Mishu
Mushi
Konosato
(O3e)
-
-
24/33
(72,7%)
1/6
(4e titre)
Natsu 2006
8
Azumaryu
Charliki
Clemoshoryu
Kasamatsuri
Konosato
Mikaazuma
Mishu
Mushi
Konosato
(S1o)
Fatakiyama
Marimo
-
25/33
(75,8%)
3/6
Haru 2006
7
Azumaryu
Charliki
Kaiowaka
Konosato
Mikaazuma
Mishu
Mushi
Konosato
(M3o)
Imumaru
Kitano
Toriyama2004
(banzuke-gai)
24/32
(75%)
1/6
(3e titre)
Hatsu 2006
5
Azumaryu
Charliki
Kasamatsuri
Konosato
Mishu
Konosato
(M13o)
-
Nabukaze
(banzuke-gai)
Musakeshiki
(banzuke-gai)
Hanpritcher
(banzuke-gai)
22/33
(66,7%)
2/6
Kyûshû 2005
5
Azumaryu
Charliki
Konosato
Mishu
Mushi
Charliki
(M12o)
-
Hoshifransu
(Sd14e)
27/34
(79,4%)
4/6
Aki 2005
3
Charliki
Furanohana
Konosato
Charliki
(J5o)
Haakainu
Kaiomitsuki
-
27/34
(79,4%)
1/6
(2e titre)
Nagoya 2005
(1er anniversaire)
3
Charliki
Clemoshoryu
Furanohana
Charliki
(J5o)
Damimonay
Asafan
(Sd24e)
Johannoshoryu
(banzuke-gai)
CastorSan
(banzuke-gai)
24/35
(68,6%)
3/6
Natsu 2005
2
Charliki
Furanohana
Furanohana
(J4e)
Chicconofuji
Kureman
Tagada
-
23/34
(67,6%)
3/6
Haru 2005
1
Furanohana
Furanohana
(M14o)
CastorSan
Frenchuzan
Kiemuha
Musakeshiki
Toonoryu
-
27/31
(87,1%)
6/6
Hatsu 2005
2
Charliki
Furanohana
Furanohana
(J5o)
Empiryu
Iwakosato
Iwanoshima
Kamibaka
Tajoha
-
23/26
(88,5%)
5/6
Kyûshû 2004
1
Furanohana
Furanohana
(J14e)
Hanpritcher
Kotononami
Terarno
-
21/21
(100%)
1/6
(1er titre)
Aki 2004
1
Furanohana
Furanohana
(J12o)
Asafan
Johannoshoryu
Kaiowaka
Kasamatsuri
Toriyama2k4
-
18/18
(100%)
5/6
Nagoya 2004
0
Hoshifransu
(Ms2e)
Azumaryu
Celeborn
Charliki
Clemoshoryu
Furanohana
Hoshifransu
Konosato
Mikaazuma
Mishu
Mushi
Nabukaze
Sakana
Vincentohana
-
10/13
(76,9%)
4/6

 


Info-Sumo Ichimon - depuis 2004 - contact